Aktuality / Podujatia

ÚRADNÁ TABUĽA

DátumNázov
2018/11/27Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie 30.11.20182018-11-27 12:02:17
2018/11/16Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 1.polroka 20192018-11-16 10:30:31
2018/11/16Pozvánka na riadne zasadnutie OZ – 16.11.20182018-11-16 09:09:14
2018/11/15Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania – verejná vyhláška2018-11-15 10:40:05
2018/11/11Výsledky volieb do orgánov samosprávy2018-11-11 06:20:59
2018/10/22Záverečný účet obce za rok 20172018-10-22 14:47:52
2018/10/11Dohoda medzi družobnými obcami2018-10-11 10:38:12
2018/10/05Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Váhovce2018-10-05 11:36:13
2018/10/05Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ vo Váhovciach2018-10-05 11:35:13
2018/08/30Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – zverejnenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie2018-08-30 09:32:58
2018/08/30Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 – zverejnenie emailovej adresy2018-08-30 09:32:14
2018/08/17Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí2018-08-17 12:41:58
2018/08/16Voľby do orgánov samosprávy obcí – deň konania 10. novembra 20182018-08-16 14:14:41
2018/06/26Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán obce – mesta Galanta2018-06-26 11:13:33
2018/05/17Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ s VJM vo Váhovciach2018-05-17 08:39:54
2018/04/05Opatrenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy2018-04-05 09:36:02
2018/04/01Oznámenie od ZSVS – generálny pardon2018-04-01 10:48:14
2018/03/27Verejná vyhláška2018-03-27 11:16:14
2018/01/18Návrh VZN 01/20182018-01-18 12:24:20
2018/01/12Verejná obchodná súťaž na prenájom majetku2018-01-12 08:59:07
2017/12/21Oznámenie – ukončenia platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov2017-12-21 15:21:15
2017/12/12Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s VJM2017-12-12 14:46:24
2017/10/10Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK 4. novembra 20172017-10-10 15:23:16
2017/10/10Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK 4. novembra 20172017-10-10 15:22:05
2016/06/15VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom na území obce2016-06-15 12:09:16
2015/12/09Voľby do NR SR 2016 – elektronická adresa2015-12-09 09:41:58
2015/12/01Návrh VZN č. 01/20152015-12-01 09:20:39
2015/10/12Oznámenie2015-10-12 11:30:30
2015/09/17PHSR 2015 – 20222015-09-17 12:31:17