Dodatok číslo 1 k zmluve o poskytnutí právnej pomoci uzavretej dňa 03.07.2015 vo Váhovciach

Scan_20160329_122039

Prílohy

x

Pozrite si aj

Obec Váhovce

odpredaj pozemku Prílohy document_496 (385 kB) 13.11.2015