Obec Váhovce

Odpredaj pozemku

Prílohy

x

Pozrite si aj

Obec Váhovce

odpredaj pozemk Prílohy document_497_2 (420 kB) 13.11.2015