Oznámenie

Obec Váhovce – v zastúpení starostom obce Mgr. Adriánom Kubicom, Vám týmto oznamuje, že hľadáme kvalifikovanú učiteľku do MŠ vo Váhovciach, na dobu počas zastupovania  MD s nástupom od 01.01.2016. Žiadosti môžete zasielať na adresu: Obec Váhovce. č. 329, 925 62 Váhovce.

S pozdravom Mgr. A. Kubica

x

Pozrite si aj

Voľby do NR SR 2016 – elektronická adresa

Document_577 Prílohy Document_577 (126 kB) 09.12.2015