Oznámenie

Obec Váhovce – v zastúpení starostom obce Mgr. Adriánom Kubicom, Vám týmto oznamuje, že hľadáme kvalifikovanú učiteľku do MŠ vo Váhovciach, na dobu počas zastupovania  MD s nástupom od 01.01.2016. Žiadosti môžete zasielať na adresu: Obec Váhovce. č. 329, 925 62 Váhovce.

S pozdravom Mgr. A. Kubica

x

Pozrite si aj

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK 4. novembra 2017

Document_220 Prílohy Document_220 (751 kB) 10.10.2017