Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Document_2

Prílohy

x

Pozrite si aj

Oznámenie starostu obce o prijatí učiteľky do 1. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Document_48 Prílohy Document_48 (140 kB) 03.07.2017