VZN č. 1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

Document_266

Prílohy

x

Pozrite si aj

Návrh VZN č. 01/2015

Prílohy Document_575 (323 kB) 11.12.2015