Zastupiteľstvo

Mária Adamková – zástupca starostu
Robert Jalsovszky, Ing.
Eugen Horváth
Judita Mitalová
Viliam Szabó
Eva Kissová
Adrienn Lukács,Bc.
Viola Andrisák, Mgr.
Zuzana Csőzová

Prílohy