Zastupiteľstvo

Mária Adamková – zástupca starostu
Robert Jalsovszky, Ing.
Eugen Horváth
Judita Mitalová
Viliam Szabó
Eva Kissová
Adrián Lukács,Mgr.
Dávid Takáč, Ing.
Zuzana Csőzová

Prílohy