Bizottság

A bizottságokat hozhat létre állandó vagy ideiglenes tanácsadó, javaslattevő és ellenőrző szervek.

A Bizottság az Általános Tanács tagjaiból és az Általános Tanács által választott  személyekből áll. A bizottságok összetételét és feladatát meghatározza azáltalános tanács.

1. Pénzügyi bizottság, közösségi tulajdon kezelése, kereskedelem, szolgáltatások és üzleti tevékenységek, fejlesztés, építés és falutervezés

Név Vezetéknév Tudományos fokozat
Mária Adamková
Štefan Dubnička
Iveta Holubová
Róbert Jalsovszky Ing.
Eva Kissová
Ida Kubicová
Peter Varga

2. Kulturális és Oktatási Bizottság, Ifjúság, Sport, Szociális és Egészségügyi Bizottság

Név Vezetéknév Tudományos fokozat
Dávid Takáč Ing.
Zuzana Csőzová
Eugen Horváth
Andrea Kulcsárová
Adrián Lukács Mgr.
Richard Szabó
Helena Szabová

3. A közbiztonság, a mezőgazdaság, a vízvédelem, az erdőgazdálkodás és a környezet védelme

Név Vezetéknév Tudományos fokozat
Viliam Szabó
Judita Mitalová
Eugen Horváth
Kristián Forró  Mgr.
František Szabó
Zuzana Forrová