Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Váhovce, areál hospodárskeho dvora

Document_967

Prílohy