Dňom 31.5.2021 bude okres Galanta zaradený do II. Stupňa ostražitosti – oranžová farba

Všetkým starostom a primátorom v okrese Galanta

Dňom 31.5.2021 bude okres Galanta zaradený do II. Stupňa ostražitosti – oranžová farba. Dochádza k nasledujúcim zmenám:

 • V prevádzkach verejného stravovania (reštarurácie, puby, krčmy, cukrárne….) je povolená konzumácia pokrmov a nápojov v interiérových priestoroch, najviac 4 osoby pri stole, odstup medzi stolmi 2 m
 • Vo fitness je povolených max. 20 zákazníkov alebo 15 m2 na osobu
 • Vo wellness je povolená maximálne 30% kapacita alebo maximálny počet zákazníkov  500
 • V obchodoch naďalej platí obmedzenie na 1 zákazníka 15 m2
 • V bazénoch je povolená 30% kapacity zákazníkov
 • V ubytovacích zariadeniach  (hotely, penzióny, turistické ubytovne) nie je obmedzená kapacita izieb
 • Povolené sú hromadné podujatia pri sediacich osobách  do 500 osôb v exteriéri a do 250 osôb v interiéri
 • V prípade státia je povolené hromadné podujatie do 50 osôb v interiéri a do 100 osôb v exteriéri
 • Na hromadných podujatiach v prevádzke verejného stravovania (reštaurácie, puby, vinárne.- napr. večierky,  oslavy, svadby, kary…) sa môže zúčastniť do 50 osôb v interiéri a do 100 osôb v exteriéri, ale pri vstupe sa musia preukázať negatívnym testom, organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo mailový kontakt účastníkov po dobu 2 týždňov
 • Na bohoslužbách sa môže zúčastniť maximálne 250 sediacich osôb v  interiéri
 • Na športovisku v interiéri môže byť najviac 150 športovcov, v exteriéri najviac 300 športovcov
 • Pre divákov na športových podujatiach platia rovnaké počty ako pri hromadných podujatiach ( pri sediacich osobách 250 v interiéri a 500 v exteriéri, pri státí 50 osôb v interiéri a 100 osôb v exteriéri)
 • Organizátor športového podujatia umožní vstup len osobe, ktorá sa preukáže negatívnym testom
 • Pri kultúrnych podujatiach sa dodržiava maximálna kapacita 50%, najviac 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 osôb v exteriéri, pri státí 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri
 • V prípade konzumácie pokrmov alebo nápojov treba ohlásiť hromadné podujatie na RÚVZ najneskôr 72 hodín pred jeho začiatkom
 • konzumácia  pokrmov alebo nápojov na kultúrnom podujatí v interiéri ja povolená max. 4 osoby pri stole
 • konzumácia v interiérových priestoroch kina nie je dovolená
 • doklad o negatívnom teste je možné nahradiť potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní COVID -19
 • respirátor možno v interiéri nahradiť rúškom alebo inou preventívnou pomôckou ( šál, šatka)

 

Vymenovala som len zopár najdôležitejších  zmien, ktoré budú platiť od budúceho týždňa, ostatné podrobnosti nájdete vo vyhláške ÚVZSR č. 207 a 208 zo 14.5.2021.

S pozdravom

 

 

MUDr. Iveta Šuleková

Regionálna hygienička

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante

Hodská 2352/62, Galanta, 924 81

Tel.: 031/78 33 321