Hospodárska mobilizácia vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii- oboznámenie obyvateľov obce

DZZ_2022_59_20220303
ňa 02. 03. 2022 vláda SR uznesením č. 151 (materiál „Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie vo vzťahu k vyhlásenej mimoriadnej situácii v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“) schválila nariadenie vlády SR č. 59/2022 Z. z. na vykonávanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 zákona č. 179/2011 Z. z. (v Zbierke zákonov SR nariadenie uverejnené pod č. 59/2022 Z. z., účinnosť od 03. 03. 2022).

V rámci tohto nariadenia je nariadená aj pracovná povinnosť, ale len vo väzbe na opatrenie „organizácia zdravotníckeho zabezpečenia“!

Nariadenie vlády SR č. 183/2021 Z. z. v znení neskorších nariadení je naďalej platné v rámci vyhlásenej mimoriadnej situácie riešiacej pandémiu.

Prílohy