Informácia o výsledkoch plošného testovania

Obec Váhovce Vám podáva informáciu o výsledkoch plošného testovania počas dní 23.01.2021 a 24.01.2021.

Testovania sa zúčastnilo 977 obyvateľov z čoho 13 obyvateľov malo pozitívny výsledok.

Percentuálna miera za obec tak predstavuje: 1,33 %

V prípade, že sa bude konať ďalšie testovanie, budeme Vás  informovať.

Ďakujeme všetkým za účasť. Prajeme Vám hlavne veľa zdravia.

JUDr. Adrián Kubica