Informácie k 9. kolu skríningového testovania (20.03.2021)

Upozorňujeme obyvateľov, že posledný odber sa bude vykonávať o 16,00 hod.

INFORMÁCIE K-2

Prílohy