Informácie o výsledku testovania zo dňa 06.03.2021

Obec Váhovce Vám podáva informáciu o výsledkoch plošného testovania zo dňa 06.03.2021.

Testovania sa zúčastnilo 834 obyvateľov z čoho 1 obyvateľ mal pozitívny výsledok.

Percentuálna miera za obec tak predstavuje: 0,12 %

V prípade, že sa bude konať ďalšie testovanie, budeme Vás  informovať.

Ďakujeme všetkým za účasť. Prajeme Vám hlavne veľa zdravia.

JUDr. Adrián Kubica