Informácie o výsledku testovania zo dňa 24.04.2021

Testovania sa zúčastnilo 703 obyvateľov z čoho 1 obyvateľ mal pozitívny výsledok.

Percentuálna miera pozitivity za obec tak predstavuje: 0,14 %

V prípade, že sa bude konať ďalšie testovanie, budeme Vás  informovať.

Ďakujeme všetkým za účasť. Prajeme Vám hlavne veľa zdravia.

JUDr. Adrián Kubica