Informácie o výsledku testovania zo dňa 27.03.2021

Obec Váhovce Vám podáva informáciu o výsledkoch plošného testovania zo dňa 27.03.2021.

Testovania sa zúčastnilo 807 obyvateľov z čoho 4 obyvatelia mali pozitívny výsledok.

Percentuálna miera za obec tak predstavuje: 0,496%

V prípade, že sa bude konať ďalšie testovanie, budeme Vás  informovať.

Ďakujeme všetkým za účasť. Prajeme Vám hlavne veľa zdravia.

JUDr. Adrián Kubica