Oznámenie ZSVS ohľadom odpočtu vodomerov

OZNÁMENIE

 

Vzhľadom k vzniknutej mimoriadnej situácii v súvislosti s rozšírením koronavírusu – COVID – 19 boli v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. prijaté prísnejšie opatrenia, v rámci ktorých bolo rozhodnuté o pozastavení výkonu odpočtov stavov vodomerov pracovníkmi ZsVS, a.s. do 24. januára 2021.

 

Z uvedeného dôvodu nebudú naši pracovníci fyzicky vykonávať odpočty, ale telefonicky kontaktovať zákazníkov so žiadosťou o vykonanie samoodpočtu vodomeru a nahlásenie stavu.

 

V prípade, že niektorí zákazníci nebudú do 24.1.2021 týmto spôsobom oslovení, touto cestou si ich dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri nahlásení stavu, a to na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk. Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.

 

Ďakujeme za pochopenie

 

 

Ing. Nataša Nemcová

vedúca útvaru odbytu

0903 463 147

037/694 9211

natasa.nemcova@zsvs.sk

—————– :: —————-

Správa spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra