Učiteľka materskej školy vo Váhovciach – ponuka práce

Obec Váhovce zverejňuje ponuku práce na pozíciu ,,Učiteľka materskej školy vo Váhovciach”

Náplň práce: učiteľka MŠ, 2 pracovné miesta

Rozsah úväzku
100%
Termín nástupu: 01/2021 a 03/2021
Požiadavky na zamestnanca
– bezúhonnosť, kvalifikačné predpoklady, zdravotná spôsobilosť, na jedno pracovné miesto aj znalosť maďarského jazyka
Znalosť práce s PC
Word, excel, bežné internetové zručnosti

Vzdelanie
Ukončené štúdium I. alebo II. stupňa na Pedagogickej fakulte – aprobácia predprimárna pedagogika resp. špeciálna pedagogika
Stredná pedagogická škola – učiteľstvo v materskej škole
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Platové podmienky: Minimálna hrubá mzda: 738,50 eur (v prípade začínajúceho ped. zamestnanca s odborným stredoškolským vzdelaním)
Svoje žiadosti môžete zasielať emailom: info@vahovce.sk  alebo poštou na adresu: Obec Váhovce, 925 62 Váhovce č. 329. K žiadosti prosím doložte životopis, doklad o vzdelaní a súhlas so spracovaním osobných údajov.
S pozdravom JUDr. Adrián Kubica – starosta obce Váhovce