Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 – sloboda pohybu a pobytu v súvislosti so zákazom vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 693
z 28. októbra 2020k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej 693_2020
republiky č. 587 z 30. septembra 2020

Prílohy