Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s VJM

Obec Váhovce vyhlasuje ,,Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s VJM vo Váhovciach s nástupom 01.02.2018″.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním. Predpokladaný termín výberového konania 29.01.2018.

Mgr. Adrián Kubica – starosta obce Document_453

Prílohy