VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

ciastka_12_2020

Prílohy