Polgármester

A polgármester az önkormányzat törvényes testülete, az önkormányzat képviselői és legfelsőbb végrehajtó testülete.

Név és vezetéknév: Mgr. Kubica Adrián

Credo: “veled és neked.”

Kapcsolat: 0908 768 399

 

A polgármesteri hivatal funkciója állami funkció:

  • az Általános Tanács és az Általános Tanács üléseit összehívja és tartja, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik, és aláírja állásfoglalásaikat,
  • általános adminisztrációt végez,
  • képviseli a falut  az állami szervekkel, valamint a jogi és magánszemélyekkel szemben
  • kiadja az eljárási szabályzatot, az általános hivatal szervezeti rendjét és az önkormányzati alkalmazottak javadalmazási rendjét; tájékoztatja az Általános Tanácsot az Általános Hivatal szervezeti rendjének kiadásáról és módosításairól,
  • dönt minden olyan, a falu igazgatásával kapcsolatos ügyben, melyet a törvény vagy a falu statútuma nem utal a falu képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe