Képviselők

A községi tanács az önkormányzat nagykövetsége amely az önkormányzat lakosságának közvetlen választásokon megválasztott képviselőiből áll.

Név Vezetéknév Tudományos fokozat
Katarína Kubicová JUDr.
Roland Vontszemű
Eugen Szabo
Ladislav Takáč
Eva Kissová
Peter Varga
Ladislav Károly
Viliam Szabó
Dávid Takáč Ing.

 

Dönt a falu életének alapvető kérdéseiről, különösen jogosult:

a) a falu vagyonával és a falus által használt állami vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés alapelveinek meghatározása, az ilyen vagyont érintő legfontosabb intézkedések jóváhagyása, illetve az ilyen vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése,

b) a falu költségvetésének és a költségvetés módosításának jóváhagyása, a költségvetés teljesítésének ellenőrzése és a falu zárszámadásának elfogadása, az önkormányzati kötvénykibocsátás jóváhagyása, a hitel- vagy kölcsönfelvételről való döntés, az állami (központi) költségvetésből nyújtott visszatérítendő pénzügyi támogatásért vállalt kezesség átvállalása; a helyi képviselő-testület által meghatározott terjedelemben a polgármester költségvetési módosításokat eszközölhet,

c) a falu vagy a falurész területfejlesztési tervének jóváhagyása, valamint a falus életének egyes területeire vonatkozó fejlesztési koncepció jóváhagyása,

d) a helyi adók bevezetéséről vagy megszüntetéséről való döntés, valamint a helyi illeték kivetése,

e) a helyi adó és a helyi illeték, valamint az állami juttatások tartalmi kellékeinek meghatározása, hitel- vagy kölcsönfelvételről való döntés,

a) a falu életének és fejlesztésének legfontosabb kérdéseiről tartandó helyi referendum kihirdetése és a falu lakossággyűlés összehívása,

f) rendeletekről való határozathozatal,

g) nemzetközi együttműködésről szóló megállapodások, illetve a falu nemzetközi szervezetekben való tagságának jóváhagyása,

h) a polgármester fizetésének külön jogszabály szerinti megállapítása és a polgármesteri tisztség terjedelmének az egész megbízatási időszakra vonatkozó meghatározása legkésőbb a választás előtt 90 nappal; a polgármesteri tisztség terjedelmének módosítása a megbízatási időszak alatt a polgármester javaslatára,

i) a falu főellenőr megválasztása és visszahívása, a főellenőri tisztség terjedelmének, valamint a főellenőr fizetésének meghatározása, a főellenőri jutalom jóváhagyása,

k) a város alapszabályzatának, a városi képviselő-testület tárgyalási rendjének és a képviselő-testületi tagok javadalmazási alapelveinek jóváhagyása,

b) a falu költségvetési és dotációs szervezeteinek létrehozása, megszüntetése és ellenőrzése, valamint a polgármester javaslatára ezek vezetőinek (igazgatóinak) kinevezése és leváltása, a falu képviselőinek gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek képviseleti és ellenőrző szerveibe való kinevezése, a falu jogi személyeken belüli anyagi érdekeltségeinek jóváhagyása,

c) a falu eszközei és tevékenységei összevonásának jóváhagyása, a falu egyesületekben való részvételének jóváhagyása, közös regionális ill. érdekalapok létrehozása,

k) a falu önkormányzati tevékenységéhez szükséges szervek megalapítása és megszüntetése, illetve ezek munkakörének meghatározása,

e) a falu tiszteletbeli polgára címének, városi kitüntetések és díjak adományozása,

m) a falu címerének, zászlajának, pecsétjének, esetlegesen himnuszának jóváhagyása.