medzi MDVaRR a obcou Váhovce

záložné právo 4BJ

Prílohy

x

Pozrite si aj

Obec Váhovce

odpredaj pozemk Prílohy document_497_2 (420 kB) 13.11.2015