Verejné obstarávanie

1. Modernizácia – prestavba obecnej stavby na spoločenské zariadenie
Dátum uverejnenia: 3.2.2011

2. Modernizácia – prestavba verejných priestranstiev pri obecnej stavbe
Dátum uverejnenia: 4.3.2011

3. Výzva dom smútku
Dátum zverejnenia: 12.2.2020

Prílohy