Zmluvy 2014 – 2012

51. TIMS, Nitra Stavebné práce na jednopruhovej vozovke na Mk ,,Ulica k Pamätníku I.sv.vojny” 26111,33eur
50. TIMS, Nitra Obnova povrchu vozovky na Mk ,,Ulica k PD Váhovce” 20741,63eur
49. Dubnička Štefan Váhovce chodník-Sereďská cesta od s.č.523 po s.č.525 10492,27eur
48. Ing. Marta Serenčéšová Šintava auditorské služby 1300,00eur 700,00eur
47. Štefan Dubnička Váhovce Spevnené plochy a chodníky od OÚ po cintorín 23967,96eur
46. Poľnohospodárske družstvo HRUŠOV D.Saliby zabezpečenie reklamy svojej firmy v rámci programu ,,Školské ovocie”
45. Tims spol. s r. o., Nitra ,,Odvodnenie a oprava povrchu vozovky na ul.Krátka, ul. k Váhu a ul. pri Pošte v obci Váhovce” 29 402,09eur
44. Tims spol. s r. o., Nitra ,,Vysprávka povrchu vozovky a chodníka na ul. pri Studni v obci Váhovce” 25 384,97eur
43. Tims spol. s r. o., Nitra ,,Oprava vrchnej stavby vozovky MK Športová ul. v obci Váhovce” 32 678,80eur
42. Tims,spol.s r. o., Nitra ,,Oprava spodnej a vrchnej stavby vozovky MK Nová ul.v obci Váhovce” 35 832,34eur
41. Záložný veriteľ: ŠFRB Bratislava Záložné právo 215 100,00eur
41. Štefan Dubnička Váhovce oplotenie pri MŠ (starej) 9917,93eur
40. Poľnohospodárske družstvo Hrušov Dolné Saliby dodávka ovocia ,,Školské ovocie” viď.príloha
39. Štefan Dubnička Váhovce spevnené plochy a parkovisko pri 8BJ 18922,44
38. Štefan Dubnička Váhovce ZŠ – vyhotovenie, renovácia a oprava bežných stavebných prác 23 444,36 eur
37. Štefan Dubnička Váhovce ZŠ opravy omietok, podlahy a maľovky 6966,62eur
36. Latti-Extra Komárno Kúpna zmluva – technická vybavenosť 4BJ 10 130,00eur
35. Latti- Extra Komárno Kúpna zmluva 4BJ 199 000,00eur
34. Mária Puškášová, Váhovce č. 115 Odpredaj nehnuteľnosti 3.976,12eur
33. Dubnička Štefan Zriadenie dvora MŠ 8.461,08eur
32. Latti-Extra s.r.o. Komárno plastové okná a dvere na 4BJ 14302,80eur
31. Tims, spol. s r.o. Nitra Oprava MK v obci Váhovce 35.990,82eur
30. Latti-Extra s.r.o. Komárno zateplenie fasády 4BJ 9583,31eur
29. Latti-Extra s.r.o. Komárno Strešná konštrukcia a krytina 12599,89eur
28. Štefan Dubnička úprava komunikácií a spevnených plôch pri 7 BJ 13 863,61eur
27. Obec Váhovce odpredaj pozemku 579,00eur
26. Latti-extra Komárno Nájom pozemku 1,-euro
25. Latti-extra Komárno Výstavba 4BJ —–
24. Ing. Marta Serenčéšová Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 1300,00eur 700,00eur
23. Štefan Dubnička Maľovky stien a stropov ZŠ 6424,64eur
22. Štefan Dubnička Oprava podláh – ZŠ Váhovce 8941,79eur
21. Štefan Dubnička Oprava a zateplenie stropov v triedach ZŠ 8137,56eur
20. Dubnička Štefan Rekonštrukcia sociálnych zariadení-štadion Váhovce 7371,60eur
19. Poľnohospodárska platobná agentúra Modernizácia-prestavba verejných priestranstiev 68 621,- €
18. SAN, spol.s.r.o., Prievidza Zmluva o dielo č. 02/2013 82 345,20eur
17. SAN, spol.s.r.o. Prievidza Zmluva o dielo č. 01/2013 197 976,00eur
16. Štátny fond rozvoja bývania Záložná zmluva 0
15. Poľnohospodárska platobná agentúra Modernizácia-prestavba verejných priestranstiev 164 980,- €
14. s Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Záložná zmluva
13 SPP Zmluva o pripojení 0,00
132/2012 Dubnička Štefan Zmluva o diele č. 05/2012 18.272,07eur
12 TIMS, spol.s r.o. Nitra Zmluva o dielo č. 1/05/2012 Oprava MK v obci Váhovce 23 475,01eur
11 Dubnička Štefan Váhovce Zmluva o diele č.04/2012 23.894,30 eur
10. p. Dubnička Štefan Zmluva o diele č. 03/2012 23.351,37eur
9. P. DUBNIČKA ŠTEFAN ZLMUVA O DIELO 2/2012
8. Dubnička Štefan Zmluva o diele 1/2012
7 TRIMEL s.r.o. Bratislava dodanie a implementácia komplexu programových modulov 5040.-
6/202012 SPP distribúcia Bratislava nájom plynárenskeho zariadenia
5 obec váhovce hrob.mieto 13,32
4 Obec Váhovce Nájomná zmluva – hrobové miesto 6,66 €
3 Obec Váhovce Nájomná zmluva – hrobové miesto 13,32 €
2 LATTI-EXTRA spol s.r.o.,Komárno Dodávka a montáť priečok medzi WC pre deti z hliníkového rámu s výplňou z lexanu v MŠ 1452,52
1 Mária Strapáčová Nová Doba 921/8 924 00 Galanta spracovanie dokumentácie štábu a jednotiek civilnej ochrany 50,- Eur.