Faktúry 2014

344/2014 SPP Ba FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 359,00eur
343/2014 Slovak Telekom služby pevnej siete 56,47eur
342/2014 Trimel Ba napojenie RIS výkazy 60,00eur
341/2014 Slovak Telekom služby pevnej siete 67,87eur
340/2014 Slovak Telekom služby mobilnej siete 25,99eur
339/2014 PD Hrušov D.Saliby dodávka ovocia 29,12eur
338/2014 Dezider Horváth Galanta Hudba na Deň starších 200,00eur
337/2014 Komplex ukladanie odpadu na skládke 4245,46eur
336/2014 Komplex výkon 512,98eur
335/2014 Komplex faktúra za vývoz odpadu 2397,84eur
334/2014 Komplex faktúra za vývoz odpadu 72,10eur
333/2014 Komplex faktúra za predaj vriec 40,80eur
332/2014 ZSE faktúra za vodné a stočné 36,77eur
331/2014 ZSE faktúra za vodné a stočné 160,67eur
330/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 15,37eur
329/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 28,51eur
328/2014 Slovak Telekom služby pevnej siete 62,04eur
327/2014 Edenred stravne listky 2403,28eur
326/2014 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 359,00eur
325/2014 Slovak Telekom služby pevnej siete 65,32eur
324/2014 TIMS Nitra Stavebné práce na jednopruhovej vozovke na MK Ulica k Pamätníku I. sv. vojny 26111,33eur
323/2014 TIMS Nitra Obnova povrchu vozovky na MK Ulica k PD Váhovce 20741,63eur
322/2014 ELKOM oprava 103,20eur
321/2014 ELKOM oprava ver.osvetlenia 309,96eur
320/2014 RWE ZEMNÝ PLYN 1484,00eur
319/2014 Orange mobilné hovory 41,70eur
318/2014 Mária Strapáčová poskytnutie služieb 50,00eur
317/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 1820,26eur
316/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 109,42eur
315/2014 ZSVS vodné a stočné 104,44eur
314/2014 ZSVS vodné a stočné 116,04eur
313/2014 CN sro Váhovce Zemné práce v obci 360,00eur
312/2014 TIBI BTS Neded oprava kotla 12BJ 178,80eur
311/2014 AQUAMONT H. Saliby materiál 150,41eur
310/2014 OHSAS Nitra Odborná príprava kuriča 57,00eur
309/2014 NADINES WEAR výkon deratizácie 840,00eur
308/2014 AVE FLÓR Váhovce služby 247,50eur
307/2014 VARM Tešedíkovo služby 22,00eur
306/2014 Slovak Telekom služby mobilnej siete 30,98eur
305/2014 Štefan Dubnička Váhovce ZŠ – opravy sociálnych zariadení a tried 1010,40eur
304/2014 JAF HOLZ SLOVAKIA drevenné dosky 488,95eur
303/2014 KLEČ nože do kosačky 48,40eur
302/2014 ZSVS vodné a stočné 438,64eur
301/2014 ZSVS vodné a stočné 167,22eur
300/214 ZSVS vodné a stočné 37,60eur
299/2014 ZSVS vodné a stočné 3,89eur
298/2014 ZSVS vodné a stočné 28,51eur
297/2014 ZSVS vodné a stočné 35,86eur
296/2014 ZSVS vodné a stočné 417,74eur
295/2014 ZSVS Zmluva na prenájom sály medzi: Prenajímateľ: Obec Váhovce Váhovce č. 329, 925 62 IČO: 00306266 Tel: 031 789 8201 a nájomca Ladislav Sabó Váhovce č. 836 925 62 I. Predmet zmluvy Predmetom zmluvy je prenájom veľkej sály v kultúrnom dome. II. Účel prenájmu Prenajaté priestory budú využité na súkromné účely. KD bude v dohodnutom termíne výhradne rezervovaný pre hore uvedených nájomcov. Spotreba elektrickej energie ,vody a plynu nie je započítaná do ceny prenájmu. Spotrebu treba uhradiť vo VIVIEN s.r.o., v kultúrnom dome u pani Kataríny Marafkovej tel. kontakt: 0915 770 839. III. Doba prenájmu Prenájom je dohodnutý na deň 22.03.2014 . IV. Cena prenájmu Výška nájomného sa vychádza zo smerníc o poplatkoch za krátkodobý prenájom priestorov kultúrneho domu. Dohodnutý prenájom: 49,79 €, ktorý treba uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu pri podpísaní nájomnej zmluvy . V. Záverečné ustanovenia Vzťahy medzi zmluvnými stranami ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona 116/1990 Zb. Občianskeho zákonníka a ostatnými záväznými všeobecne platnými právnymi predpismi. Prenajímateľ: Nájomca: ……………………………………. ……………………………………. Vo Váhovciach dňa: 19.03.2014 Zmluva na prenájom sály medzi: Prenajímateľ: Obec Váhovce Váhovce č. 329, 925 62 IČO: 00306266 Tel: 031 789 8201 a nájomca Ladislav Sabó Váhovce č. 836 925 62 I. Predmet zmluvy Predmetom zmluvy je prenájom veľkej sály v kultúrnom dome. II. Účel prenájmu Prenajaté priestory budú využité na súkromné účely. KD bude v dohodnutom termíne výhradne rezervovaný pre hore uvedených nájomcov. Spotreba elektrickej energie ,vody a plynu nie je započítaná do ceny prenájmu. Spotrebu treba uhradiť vo VIVIEN s.r.o., v kultúrnom dome u pani Kataríny Marafkovej tel. kontakt: 0915 770 839. III. Doba prenájmu Prenájom je dohodnutý na deň 22.03.2014 . IV. Cena prenájmu Výška nájomného sa vychádza zo smerníc o poplatkoch za krátkodobý prenájom priestorov kultúrneho domu. Dohodnutý prenájom: 49,79 €, ktorý treba uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu pri podpísaní nájomnej zmluvy . V. Záverečné ustanovenia Vzťahy medzi zmluvnými stranami ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona 116/1990 Zb. Občianskeho zákonníka a ostatnými záväznými všeobecne platnými právnymi predpismi. Prenajímateľ: Nájomca: ……………………………………. ……………………………………. Vo Váhovciach dňa: 19.03.2014 vodné a stočné 69,16eur
294/2014 SPP ZEMNÝ PLYN 359,00eur
293/2014 ZSE Slovak Telekom 25,99eur
292/2014 ZSE elektrická energia 109,42eur
291/2014 ZSE elektrická energia 1820,26eur
290/2014 ZSE elektrická energiu 36,77eur
289/2014 ZSE elektrická energiu 160,67eur
288/2014 Orange mobilné hovory 40,50eur
287/2014 Slovak Telekom služby pevnej siete 61,54eur
286/2014 Slovak Telekom služby pevnej siete 57,67eur
285/2014 Eset antivírusový program 149,18eur
284/2014 Mária Strapáčová služby 50,00eur
283/2014 Komplex ukladanie odpadu 2925,48eur
282/2014 Komplex ZEMNÝ PLYN 1918,27eur
281/2014 Komplex vrecia 40,80eur
280/2014 RWE ZEMNÝ PLYN 11,00eur
279/2014 RWE ZEMNÝ PLYN 134,00eur
278/2014 RWE ZEMNÝ PLYN 326,00eur
277/2014 RWE ZEMNÝ PLYN 96,00eur
276/2014 RWE ZEMNÝ PLYN 18,00eur
275/2014 RWE ZEMNÝ PLYN 31,00eur
274/2014 EPOS Odpady 59,48eur
273/2014 Ronex World tonery 44,58eur
272/2014 Jozef Smrhola OLYMP diplom,hodiny,grafické prípravy 357,48eur
271/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 40,98eur
270/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 32,41eur
269/2014 Slovenská pošta tlačiarenske služby 17,27eur
268/2014 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 359,00eur
267/2014 GTS mobilne hovory 1,58eur
266/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 109,84eur
265/2014 Slovak Telecom služby pevnej siete 52,88eur
264/2014 Orange mobilne hovory 40,62eur
263/2014 Slovak Telekom služby pevnej siete 45,59eur
262/2014 Komplex uloženie odpadu 2990,00eur
261/2014 Komplex faktúra za vývoz odpadu 1918,27eur
260/2014 Komplex faktúra za vývoz odpadu 72,10eur
259/2014 Komplex faktúra za predaj vriec 48,96eur
258/2014 Bokorová Veronika Trakovice Maľovanie na tvár 90,00eur
257/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 160,67eur
256/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 36,77eur
255/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 109,42eur
254/2014 ZSE BA faktúra za elektrickú energiu 1820,26eur
253/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 7,00eur
252/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 25,00eur
251/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 4,00eur
250/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 78,00eur
249/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 32,00eur
248/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 3,00eur
247/2014 Mária Strapáčová Galanta služby 50,00eur
246/2014 Tibor Bitter Neded Oprava kotla 12Bj 178,80eur
245/2014 Corfon Ga jedlá a nápoje 1975,65eur
244/2014 Colorprint Váhovce tričká, polokošele, diplomy 318,24eur
243/2014 Slovak Telekom Ba Služby pevnej siete 26,09eur
242/2014 Tims Nitra Oprava povrchu vozovky a chodníka na ul. pri Studni v obci Váhovce 25384,97eur
241/2014 Tims Nitra Oprava vrchnej stavby vozovky MK Šporová ul. v obci Váhovce 32678,80eur
240/2014 Tims Nitra Oprava spodnej a vrchnej stavby vozovky MK Nová ul.v obci Váhovce 35832,34eur
239/2014 Tims Nitra Odvodnenie a oprava povrchu vozovky na ul. Krátka, ul. k Váhu a ul. pri Pošte v obci Váhovce 29402,09eur
238/2014 Josef Bouda ČR Kultúrne vystúpenie – obecné dni 500,00eur
237/2014 KOPYR Ga Zábavná pyrotechnika – obecné dni 595,00eur
236/2014 Ignác Vjatrák SHR nákup stromov 510,00eur
235/2014 Tibor Bitter Neded oprava kotla 12 BJ 178,80eur
234/2014 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 359,00eur
233/2014 Juraj Pacek Šoporňa výmena kotla 4 BJ 896,60eur
232/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 46,00eur
231/2014 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 160,67eur
230/2014 ORANGE mobilné hovory 40,50eur
229/2014 KOMPLEX predaj vriec 102,00eur
228/2014 KOMPLEX vývoz odpadu 2397,84eur
227/2014 KOMPLEX odvoz smetí 215,33eur
226/2014 KOMPLEX Ukladanie odpadu na skládke 3929,42eur
225/2014 Mária Strapáčová Galanta služby 50,00eur
224/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 1820,26eur
223/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 109,42eur
222/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 36,77eur
221/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 2,00eur
220/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 19,00eur
219/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 4,00eur
218/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 15,00eur
217/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 2,00eur
216/2014 SPP BA Vyúčtovanie -1156,36eur
215/2014 RWE Ba Vyúčtovanie -520,18eur
214/2014 RWE Ba Vyúčtovanie -667,09eur
213/2014 RWE Ba Vyúčtovanie +1790,51eur
212/2014 RWE Ba Vyúčtovanie -887,83eur
211/2014 RWE Ba Vyúčtovanie +12,26eur
210/2014 RWE Ba Vyúčtovanie -385,56eur
209/2014 CN Váhovce výkop jarkov 480,00eur
208/2014 Elkom Váhovce Údržba verejného osvetlenia 271,20eur
207/2014 Elkom Váhovce Montáž osvetlenia 4373,52eur
206/2014 Štefan Dubnička Váhovce faktúra na základe zmluvy o dielo č. 04/2014 9917,93eur
205/2014 ZSVS vodné a stočné 29,21eur
204/2014 ZSVS vodné a stočné 5,08eur
203/2014 ZSVS vodné a stočné 620,35eur
202/2014 ZSVS vodné a stočné 3803,28eur
201/2014 ZSVS vodné a stočné 4,97eur
200/2014 ZSVS vodné a stočné 9,95eur
199/2014 ZSVS vodné a stočné 99,04eur
198/2014 ZSVS vodné a stočné 24,86eur
197/2014 ZSVS vodné a stočné 17,77eur
196/2014 ZSVS vodné a stočné 12,70eur
195/2014 ZSVS vodné a stočné 36,82eur
194/2014 ZSVS vodné a stočné 158,28eur
193/2014 ZSVS vodné a stočné 559,21eur
192/2014 GTS Ba mobilné hovory 18,16eur
191/2014 CN Váhovce úprava terénu – cintorín 264,00eur
190/2014 ZSE Ba faktúra za elektrickú energiu 160,67eur
189/2014 ZSE Ba faktúra za elektrickú energiu 36,77eur
188/2014 Orange mobilné hovory 40,50eur
187/2014 Slovak Telekom Služby pevnej siete 43,08eur
186/2014 Slovak Telekom služby pevnej siete 51,19eur
185/2014 Trimel Modul poznámky 199,20eur
184/2014 Szaly sro, Šaľa Kanc. potreby 77,09eur
183/2014 Slovak Telekom služby pevnej siete 30,98eur
182/2014 ZSVS Vodné stočné 32,32eur
181/2014 ZSVS Vodné stočné 35,56eur
180/2014 INPROST BRATISLAVA Obecné noviny 31,20eur
179/2014 Atys invest Galanta Preprava osôb 373,20eur
178/2014 Microgramma Svätý Florián – kamerovanie a DVD 253,20eur
177/2014 GTS mobilné hovory 16,52eur
176/2014 Slovak Telekom služby pevnej siete 44,18eur
175/2014 Slovak Telekom služby pevnej siete 43,80eur
174/2014 Orange tel.hovory 42,20eur
173/2014 Komplex predaj vriec 40,80eur
172/2014 Komplex vývoz odpadu 2397,84eur
171/2014 Komplex Vývoz odpadu 205,18eur
170/2014 Komplex uloženie odpadu 3478,71eur
170/2014 Satina Elektro Galanta oprava záhr. techniky 55,00eur
169/2014 SPP faktúra za elektrickú energiu 435,00eur
168/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 109,42eur
167/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 1820,26eur
166/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 160,67eur
165/2014 RWE faktúra za elektrickú energiu 160,67eur
164/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 36,77eur
163/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 5,00eur
162/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 24,00eur
161/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 7,00eur
160/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 54,00eur
159/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 4,00eur
158/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 11,00eur
157/2014 Mária Strapáčová Galanta služby 50,00eur
156/2014 Štefan Dubnička Váhovce Zmluva o dielo 03/2014 18922,44eur
155/2014 Edenred stravné lístky 4009,48eur
154/2014 CN sro Váhovce výkopové práce pre osvetlenie cintorína 216,-eur
153/2014 Nadines Wear Galanta dezinfekcia MŠ 132,-eur
152/2014 TFA SK Vráble overenie váh 79,00eur
151/2014 Latti-Extra Komárno nájomné 4BJ 2400,-eur
150/2014 Latti-Extra Komárno prevedené práce 4BJ 199 000,00eur
149/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 22,37eur
148/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 31,74eur
147/2014 Ivan Raček Nitra stavebný dozor Modernizácia – prestavba verejných priestranstiev pri obecnej stavbe 1500,-eur
146/2014 Ivan Raček Nitra stavebný dozor Modernizácia – prestavba verejných priestranstiev pri obecnej stavbe 1000,-eur
145/2014 GTS BA mobilné hovory 19,58eur
144/2014 KOMPLEX faktúra za vývoz odpadu 2767,84eur
143/2014 KOMPLEX faktúra za vývoz odpadu 222,10eur
142/2014 KOMPLEX faktúra za vývoz odpadu 1918,27eur
141/2014 KOMPLEX faktúra za vývoz odpadu 67,87eur
140/2014 KOMPLEX faktúra za vývoz odpadu 40,80eur
139/2014 Autoškola Profesionál Ga preprava detí 60,00eur
138/2014 Slovak Telekom pevná sieť 43,32eur
137/2014 Slovak Telekom pevná sieť 49,68eur
136/2014 ORANGE BA mobilné hovory 40,50eur
135/2014 ZSE BA faktúra za elektrickú energiu 109,42eur
134/2014 ZSE BA faktúra za elektrickú energiu 1820,26eur
133/2014 ZSE BA faktúra za elektrickú energiu 160,67eur
132/2014 ZSE BA faktúra za elektrickú energiu 36,77eur
131/2014 RWE BA FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 7,00eur
130/2014 RWE BA FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 37,00eur
129/2014 RWE BA FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 10,00eur
128/2014 RWE BA FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 92,00eur
127/2014 RWE BA FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 7,00eur
126/2014 RWE BA FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 17,00eur
125/2014 Mgr. Peter Jurík – Lisa upgrate obecnej stránky 400,00eur
124/2014 Mgr. Peter Jurík – Lisa služby na obecnej stránke 119,55eur
123/2014 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 435,00eur
122/2014 Nadines wear Galanta deratizácia 234,00eur
121/2014 Mária Strapáčová Galanta služby 50,00eur
120/2014 DPO SR Martin školenie členov HJ 150,00eur
119/2014 Slovgram Bratislava odmeny výkonným umelcom 33,50eur
118/2014 Slovak Telekom Bratislava služby pevnej siete 25,99eur
117/2014 Ferenc Kleč Galanta lanko 30,50eur
116/2014 NADINES WEAR Galanta deratizácia 840,00eur
115/2014 Ferenc Kleč Galanta klinový remeň 61,70eur
114/2014 Zámočníctvo Váhovce oplechovanie dvier – cintorín 96,00eur
113/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 579,59eur
112/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 34,28eur
111/214 ZSVS faktúra za vodné a stočné 10,15eur
110/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 5,08eur
109/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 581,86eur
108/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 2,48eur
107/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 4,97eur
106/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 14,92eur
105/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 214,58eur
104/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 156,54eur
103/2014 Olymp Santovka hrnčeky, plakety 527,44eur
102/2014 Slovak Telekom hovory 45,28eur
101/2014 Slovak Telekom hovory 43,32eur
100/2014 CORFON GALANTA Strava I. kolo voľby 138,60eur
99/2014 CORFON GALANTA Strava II. kolo voľby 138,60eur
98/2014 GTS mobilné hovory 14,46eur
97/2014 ORANGE tel.hovory 40,50eur
96/2014 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 435,00eur
95/2014 ELKOM ozvučenie 1591,93eur
94/2014 ELKOM verejné osvetlenie 291,96eur
93/2014 ELKOM opravárske práce na OÚ 341,86eur
92/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 1800,26eur
91/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 109,42eur
90/2014 Komplex ukladanie odpadu na skládke 2682,06eur
89/2014 Komplex vývoz odpadu 1918,27eur
88/2014 Komplex plasty 40,80eur
87/2014 LISA prezentácia obce 27,88eur
86/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 160,67eur
85/2014 ZSE faktúra za elektrickú energiu 36,77eur
84/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 351,00eur
83/214 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 37,00eur
82/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 140,00eur
81/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 26,00eur
80/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 65,00eur
79/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 25,00eur
78/2014 Mária Strapáčová Galanta služby 50,00eur
77/2014 Štefan Dubnička, Váhovce Vyhotovenie, renovácia a oprava bežných stavebných prác budovy ZŠ 23 444,36 eur
76/2014 CN s.r.o. Váhovce úprava terénu 90,00eur
75/2014 Slovak Telekom Bratislava služby pevnej siete 25,86eur
74/2014 Zsigová Margita Váhovce energie 112,30eur
73/2014 Zsigová Margita Váhovce energie 206,16eur
72/2014 Zsigová Margita Váhovce energie 206,08eur
71/2014 Satina elektro Galanta estate master 1630,00eur
70,00eur Satina elektro Galanta krovinorez 548,00eur
69/2014 Satina elektro Galanta Lucina kosa bubnová 869,00eur
68/2014 Satina elektro Galanta kosačka 227,60eur
67/2014 Haskont Kráľová nad Váhom Oprava hydrantu MŠ 95,50eur
66/2014 Haskont Kráľová nad Váhom 274,10eur
65/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 27,94eur
64/2014 ZSVS faktúra za vodné a stočné 19,88eur
63/2014 GTS Bratislava mobilné hovory 16,28eur
62/2014 Trimel Bratislava napojenie IS SAMO 168,00eur
61/2014 Komplex Pusté Sady plastové nádoby 1044,00eur
60/2014 Komplex Pusté Sady vývoz odpadu 1970,81eur
59/2014 Komplex Pusté Sady výkon 168,98eur
58/2014 Komplex Pusté Sady vývoz odpadu 1918,27eur
57/2014 Komplex Pusté Sady vývoz skla 67,87eur
56/2014 Komplex Pusté Sady predaj vriec 61,20eur
55/2014 Slovak Telekom Bratislava mobilné hovory 49,68eur
54/2014 Slovak Telekom Bratislava mobilné hovory 43,34eur
53/2014 ZSE Ba faktúra za elektrickú energiu 109,42eur
52/2014 ZSE Ba faktúra za elektrickú energiu 1800,26eur
51/2014 ZSE Ba faktúra za elektrickú energiu 160,67eur
50/2014 ZSE Ba faktúra za elektrickú energiu 36,77eur
49/2014 Orange Ba mobilne hovory 40,50eur
48/2014 RWE Ba FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 157,00eur
47/2014 RWE Ba FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 60,00eur
46/2014 RWE Ba FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 839,00eur
45/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 92,00eur
44/2014 RWE Ba FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 336,00eur
43/2014 RWE Ba FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 66,00eur
42/2014 AVE FLOR Váhovce služby 82,50eur
41/2014 SPP Bratislava FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 435,00eur
40/2014 Mária Strapáčová Galanta služby 50,00eur
39/2014 SOZA Bratislava Verejne použitie autorských diel 14,28eur
38/2014 Štefan Dubnička Váhovce 6966,62eur
37/2014 SAN spol.s r.o. Prievidza Modernizácia – prestavba obecnej stavby na spoločenské zariadenie 48609,40eur
36/2014 ZSVS Galanta faktúra za vodné a stočné 34,80eur
35/2014 ZSVS Galanta faktúra za vodné a stočné 34,80eur
34/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 110,00eur
33/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 75,00eur
32/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 1047,00eur
31/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 182,00eur
30/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 80,00eur
29/2014 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 390,00eur
28/2014 Orange Bratislava mobilné hovory 42,98eur
27/2014 ZSE Energia Bratislava faktúra za elektrickú energiu 109,42eur
26/201 ZSE Energia Bratislava faktúra za elektrickú energiu 1800,26eur
25/2014 Komplex P.Sady faktúra za vývoz odpadu 2144,61eur
24/2014 Komplex P.Sady faktúra za vývoz odpadu 2397,84eur
23/2014 Komplex Pusté Sady faktúra za predaj vriec 20,40eur
22/2014 ZSE Energia Bratislava faktúra za elektrickú energiu 160,67eur
21/214 ZSE Energia Bratislava faktúra za elektrickú energiu 36,77eur
20/2014 Slovak Telekom Bratislava Telefónne hovory 48,58eur
19/2014 Slovak Telekom Bratislava Telefónne hovory 43,40eur
18/2014 Mária Strapáčová Galanta služby 50,00eur
17/2014 SPP Bratislava FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 435,00eur
16/2014 ZSE Energia Bratislava faktúra za elektrickú energiu 36,77eur
15/2014 ZSE Energia Bratislava faktúra za elektrickú energiu 160,67eur
14/2014 ZSE Energia Bratislava faktúra za elektrickú energiu 109,42eur
13/2014 ZSE Energia Bratislava faktúra za elektrickú energiu 1800,26eur
12/2014 FriTom International spol.s r.o. Diakovce predplatné Terra 180,00eur
11/2014 Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany prenájom pozemku 126,47eur
10/2014 SPP Bratislava FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 435,00eur
9/2014 Mária Strapáčová Galanta Služby 50,00eur
8/2014 RWE Bratislava FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 218,00eur
7/2014 RWE Bratislava FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 94,00eur
6/2014 RWE Bratislava FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 1298,00eur
5/2014 RWE Bratislava FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 142,00eur
4/2014 RWE BRATISLAVA FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 466,00eur
3/2014 RWE Bratislava FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 103,00eur
2/2014 ZSE Bratislava faktúra za elektrickú energiu 938,87eur
1/2014 ZSE Bratislava faktúra za elektrickú energiu 304,07eur