Faktúry 2013

313/2013 Elkom Váhovce oprava bleskozvodu 1473,18eur
312/2013 Elkom Váhovce Verejné osvetlenie 669,72eur
311/2013 Latti-Extra Komárno zateplenie fasády 4BJ 9583,31eur
310/2013 SAN spol.s r. o. Budova obecného úradu – stavebné práce 14621,47eur
309/2013 Latti-Extra Komárno 4 BJ – zmluva o dielo č.19/08/2013 14302,80eur
308/2013 Dušan Hanuliak Galanta Geometrický plán na oddelenie pozemku 377,00eur
307/2013 Slovak Telekom služby pevnej siete 47,84eur
306/2013 Slovak Telekom služby pevnej siete 43,50eur
305/2013 Orange mobilné hovory 45,96eur
304/2013 Slovenská pošta predplatné časopisov 263,32eur
303/2013 GTS Bratislava mobilné hovory 18,70eur
302/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 1131,00eur
301/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 130,00eur
300/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 82,00eur
299/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 206,00eur
298/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 94,00eur
297/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 441,00eur
296/2013 Komplex P.Sady faktúra za predaj vriec 40,80eur
295/2013 Komplex P.Sady faktúra za vývoz odpadu 1,918,27eur
294/2013 Komplex P.Sady odvoz smetí 2217,13eur
293/2013 Inprost Bratislava Obecné noviny 104,00eur
292/2013 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 435,00eur
291/2013 Mária Strapáčová Galanta služby 50,00eur
290/2013 CORFON s.r.o. Galanta Strava-voľby 2.kolo 128,70eur
289/2013 CORFON s.r.o. Galanta Strava-voľby 1.kolo 128,70eur
288/2013 Jozef Smrhola, Santovka PF karty, kalendáre 119,86eur
287/2013 NADINES WEAR, Matúškovo faktúra za deratizáciu 840,00eur
286/2013 ZSVS Galanta faktúra za vodné a stočné 17,40eur
285/2013 ZSVS Galanta faktúra za vodné a stočné 36,82eur
284/2013 ZSVS Galanta faktúra za vodné a stočné 7,62eur
283/2013 Dušan Hanuliak, Galanta faktúra za geometrický plán 277,00eur
282/2013 Komplex faktúra za ukladanie odpadu 3684,63eur
281/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 411,77eur
280/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 2397,84eur
279/2013 Komplex faktúra za vývoz skla 67,87eur
278/2013 Komplex faktúra za predaj vriec 48,96eur
277/2013 Tibor Bitter ,Neded Oprava kotla v 12 BJ 178,80eur
276/2013 Slovak Telekom Bratislava faktúra za služby pevnej siete 43,08eur
275/2013 GTS Bratislava mobilné hovory 13,26eur
274/2013 VF Projekt & Marketing s.r.o. Šaľa Veča Zabezpečenie publicity a spracovanie informačných materiálov Obecné dni 720,00eur
273/2013 ZSVS Galanta faktúra za vodné a stočné 15,24eur
272/2013 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 43,48eur
271/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 9,22eur
270/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 71,07eur
269/2013 SAN spol.s r.o. Prievidza Modernizácia- prestavba verejných priestranstiev pri obecnej stavbe 32984,03eur
268/2013 Štefan Dubnička Váhovce faktúra za zriadenie dvora MŠ 8461,08eur
267/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 1636,16eur
266/2013 Orange faktúra za mobilné hovory 41,45eur
265/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 144,25eur
264/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 39,90eur
263/213 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 72,00eur
262/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 327,00eur
261/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 99,00eur
260/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 814,00eur
259/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 59,00eur
258/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 153,00eur
257/2013 OHSAS Nitra Odborná príprava kuriča 57,00eur
256/2013 Mária Strapáčová Galanta poskytnutie služieb 50,00eur
255/2013 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 435,00eur
254/2013 Dobrovoľná požiarna ochrana SR školenie OHZ 300,00eur
253/2013 Orange faktúra za mobilné hovory 40,62eur
252/2013 GTS faktúra za mobilné hovory 29,03eur
251/2013 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 53,44eur
250/213 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 435,00eur
249/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 1636,16eur
248/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 71,07eur
247/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 144,25eur
246/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 25,00eur
245/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 347,00eur
244/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 42,00eur
243/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 31,00eur
242/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 57,00eur
241/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 1918,27eur
240/2013 Komplex faktúra za predaj vriec 81,60eur
239/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 2722,30eur
238/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 9,22eur
237/2013 Ing. Miroslav Mračko Odpady 59,48eur
236/2013 Aquamont H. Saliby PVC rúry 420,00eur
235/2013 GTS faktúra za mobilné hovory 19,52eur
234/2013 SPP prijatá platba 210,98eur
233/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 4,97eur
232/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 33,01eur
231/2013 Orange mobilné hovory 43,50eur
230/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 2397,84eur
229/2013 Komplex faktúra za vývoz skla 67,87eur
228/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 197,06eur
227/2013 Komplex Odvoz odpadu 3653,43eur
226/2013 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 52,97eur
225/2013 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 43,43eur
224/2013 SZALY s.r.o. Šaľa tonery do tlačiarne 111,69eur
223/2013 Mária Strapáčová Galanta zmluva zo dňa 02.01.2012 50,00eur
222/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 1636,16eur
221/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 71,07eur
220/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 9,22eur
219/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 144,25eur
218/2013 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 435,00eur
217/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 7,00eur
216/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 9,00eur
215/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 32,00eur
214/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 6,00eur
213/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 15,00eur
212/2013 DENOX Váhovce Kuchynské potreby 158,00eur
211/2013 BokoroVeronika Facepainting 90,00eur
210/2013 Palmira Bratislava zábavné atrakcie 500,00eur
209/2013 Kaskády s.r.o. Galanta – Únovce Ubytovanie, prehliadka, raňajky 1391,21eur
208/2013 SAN spol. s r.o. Prievidza Modernizácia – prestavba obecnej stavby na spoločenské zariadenie 51 970,16
207/2013 COLOR PRINT VáHOVCE tabule, tričká, šálky, šiltovky 946,44eur
206/2013 COLOR PRINT VáHOVCE Informačná tabuľa 108,00eur
205/2013 COLOR PRINT VáHOVCE vlajky a plagáty 137,40eur
204/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 0,00eur
203/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 59,68eur
202/2013 KOPYR Galanta Zábavná pyrotechnika 595,00eur
201/2013 TIMS Nitra Oprava MK v obci Váhovce 32679,36eur
200/2013 TIMS Nitra Oprava MK v obci Váhovce 3311,46eur
199/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 71,07eur
198/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 9,22eur
197/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 1636,16eur
196/213 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 144,25eur
195/2013 GTS faktúra za mobilné hovory 18,08eur
194/2013 Orange faktúra za mobilné hovory 44,60eur
193/2013 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 43,43eur
192/2013 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 45,28eur
191/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 9,00eur
190/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 4,00eur
189/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 49,00eur
188/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 5,00eur
187/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 4,00eur
186/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 2733,29eur
185/2013 Komplex faktúra za predaj vriec 40,80eur
184/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 1918,27eur
183/2013 Mária Strapáčová služby 50,00eur
182/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 365,26eur
181/2013 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 435,00eur
180/2013 Štefan Dubnička Úprava komunikácií a spevnených plôch pri 7 BJ 13863,61eur
179/2013 SPP ZEMNÝ PLYN -4,71eur
178/2013 Orange mobilné hovory 42,90eur
177/2013 ZSE Energia elektrická energia 71,07eur
176/2013 ZSE Energia elektrická energia 9,22eur
175/2013 Slovak Telekom služby pevnej siete 43,32eur
174/2013 Slovak Telekom služby pevnej siete 50,06eur
173/2013 GTS mobilné hovory 30,76eur
172/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 144,25eur
171/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 1636,16eur
170/2013 Ives Košice služby STP APV 25,09eur
169/2013 Komplex faktúra za vývoz skla 67,87eur
168/2013 Komplex faktúra za predaj vriec 61,20eur
167/2013 Komplex jazdný výkon + výkon na mieste 245,83eur
166/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 1918,27eur
165/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 2940,62eur
164/2013 Mária Strapáčová služby 50,00eur
163/2013 Trimel Bratislava ročný pozáručný servis 567,00eur
162/2013 Ing. Marta Serenčéšová audit 1300,00eur
161/2013 Ing. Serenčéšová Marta audit 1300,00eur
160/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 31,74eur
159/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 0,00eur
158/2013 GTS Pevná linka 26,88eur
157/2013 Szaly Šaľa Kancelárske potreby 342,30eur
156/2013 ELEKTROSVIT VRAKÚŇ svietidlá 230,40eur
155/2013 Orange mobilné hovory 43,25eur
154/2013 Slovak Telakom Služby pevnej siete 43,94eur
153/2013 Slovak Telekom Služby pevnej siete 73,96eur
152/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 1636,16eur
151/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 144,25eur
150/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 9,22eur
149/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 71,07eur
148/2013 Komplex faktúra za predaj vriec 48,96eur
147/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 2397,84eur
146/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 3441,53eur
145/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 6,00eur
144/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 28,00eur
143/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 59,00eur
142/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 13,00eur
141/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 70,00eur
140/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 5,00eur
139/2013 Mária Strapáčová faktúra 50,00eur
138/2013 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 277,00eur
137/2013 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 10,00eur
136/2013 Ing. Marta Serenčéšová Daňové a ekonomické poradenstvo 338,00eur
135/2013 Komplex odpad 273,19eur
134/2013 Komplex komunálny odpad 1918,27eur
133/2013 Komplex plasty 73,44eur
132/2013 Komplex vývoz skla 67,87eur
131/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 2839,60eur
130/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 9,22eur
129/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 144,25eur
128/2013 ZSE Energie faktúra za elektrickú energiu 71,07eur
127/2013 Profi Servis Ivanka pri Nitre čistenie kanalizácie 90,00eur
126/2013 GTS Mobilné hovory 10,03eur
125/2013 Orange Mobilné hovory 42,90eur
124/2013 Slovak Telekom Služby pevnej siete 43,87eur
123/2013 Slovak Telekom Služby pevnej siete 53,70eur
122/2013 SPP zemný plyn 277,00eur
121/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 43,00eur
120/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 17,00eur
119/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 101,00eur
118/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 119,00eur
117/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 8,00eur
116/2013 Mária Strapáčová faktúra 50,00eur
115/2013 Nadines wear Matúškovo Deratizácia 840,00eur
114/2013 Gabriel Kováč-AUTOSERVIS Diagnostika motora Škoda Octavia 60,00eur
113/2013 Vydavateľstvo Helena – GaŠa Žurnál 52,28eur
112/2013 Daisy – elektro faktúra 351,00eur
111/2013 Štefan Lulovič faktúra za nákup čerpadiel 5930,40eur
110/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 28,60eur
109/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 599,98eur
108/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 6,96eur
107/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 1,00eur
106/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 1,99eur
105/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 446,02eur
104/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 1,27eur
103/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 13,97eur
102/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 5,08eur
101/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 48,25eur
100/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 24,12eur
99/2013 Talamon faktúra za knihy do knižnice 225,91eur
98/2013 Trimel faktúra za poznámky 150,00eur
97/2013 GTS faktúra za mobilné hovory 27,40eur
96/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 71,07eur
95/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 9,22eur
94/2013 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 51,73eur
93/2013 Slovak Telekom telefónne hovory 45,20eur
92/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 1918,27eur
91/2013 Komplex faktúra za predaj vriec 26,52eur
90/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 2019,91eur
89/2013 Orange faktúra za mobilné hovory 42,94eur
88/2013 LISA – Peter Jurík Prezentácia obce 27,88eur
87/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 32,00eur
86/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 32,00eur
85/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 164,00eur
84/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 66,00eur
83/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 384,00eur
82/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 451,00eur
81/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 144,25eur
80/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 1636,16eur
79/2013 SAN spol. s r. o. Prievidza Modernizácia – prestavba obecnej stavby na spoločenské zariadenia 73 142,90eur
78/2013 Mária Strapáčová FAKTÚRA 50,00eur
77/2013 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 277,00eur
76/2013 Wellcenter Gbelce Tabule a projektor do ZŠ 1299,50eur
75/2013 Juraj Pacek Šoporňa výmena elektrického ohrievača 238,60eur
74/2013 IVED – Eduard Ivančík Dolná Streda Predaj a montáž sieťok – MŠ 146,00eur
73/2013 Štefan Dubnička Maľovky stien a stropov ZŠ 6424,64eur
72/2013 Štefan Dubnička Oprava podláh- ZŠ Váhovce 8941,79eur
71/2013 Štefan Dubnička Oprava a zateplenie stropov na ZŠ 8137,56eur
70/2013 Štefan Dubnička faktúra za rekonštrukciu sociálnych zariadení- štadión Váhovce 7371,60eur
69/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 5,96eur
68/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 2,54eur
67/2013 SAN spol.s r.o., Prievidza faktúra za vykonané stavebné práce ,,Modernizácia prestavba obecnej stavby na spoločenské zariadenie” 24253,54eur
66/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 71,07eur
65/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 9,22eur
64/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 144,25eur
63/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 1636,16eur
62/2013 GTS faktúra za mobilné hovory 15,05eur
61/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 393,00eur
60/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 165,00eur
59/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 918,00eur
58/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 80,00eur
57/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 76,00eur
56/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 1079,00eur
55/2013 Slovak telecom faktúra za služby pevnej siete 63,34eur
54/2013 Slovak telecom faktúra za služby pevnej siete 43,38eur
53/2013 SOZA faktúra 107,10eur
52/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 1648,92eur
51/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 1918,27eur
50/2013 Komplex faktúra za predaj vriec 57,12eur
49/2013 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 277,00eur
48/2013 Mária Strapáčová faktúra 50,00eur
46/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 0,00eur
45/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 20,32eur
44/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 0,00eur
43/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 8,89eur
42/2013 SOZA faktúra 14,28eur
41/2013 GTS faktúra za mobilné hovory 34,52eur
40/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 31,08eur
39/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 9,22eur
38/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 71,07eur
37/2013 Slovenská pošta Faktúra za inkaso SIPO 5,62eur
36/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 1636,16eur
35/2013 ZSE Energiu faktúra za elektrickú energiu 144,25eur
34/2013 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 48,77eur
33/2013 Slovak Telekom faktúra za služby pevnej siete 55,66eur
32/2013 Orange faktúra za mobilné hovory 45,24eur
31/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 88,00eur
30/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 1347,00eur
29/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 1145,00eur
28/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 199,00eur
27/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 456,00eur
26/2013 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 96,00eur
25/2013 Komplex faktúra za ukladanie odpadu na skládke 1745,70eur
24/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 2397,84eur
23/2013 Mária Strapáčová faktúra 50,00eur
22/2013 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 45,88eur
21/2013 Mária Strapáčová faktúra za služby – požiarna ochrana 300,00eur
20/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 9,22eur
19/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 71,07eur
18/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 3,93eur
17/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 1632,23eur
16/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 144,25eur
15/2013 ZSVS faktúra za vodné a stočné 756,93eur
14/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu -341,51eur
13/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 56,24eur
12/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 39,37eur
11/2013 ZSE Energia faktúra za elektrickú energiu 317,73eur
10/2013 GTS faktúra za mobilné hovory 14,60eur
09/2013 Slovak Telekom faktúra za pevnú sieť 55,63eur
08/2013 Slovak Telekom faktúra za hovory 45,28eur
07/2013 Komplex faktúra za vývoz skla 67,87eur
06/2013 Komplex faktúra za predaj vriec 22,44eur
05/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 1918,27eur
04/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 175,75eur
03/2013 Komplex faktúra za vývoz odpadu 1872,54eur
02/2013 SPP faktúra za zemný plyn 277,00eur
01/2013 Orange faktúra za mobilné hovory 43,38eur