Faktúry 2015

322/2015 DYNAZTAR počítačové služby 65,80eur
321/2015 DEMA Skrinka 451,38eur
320/2015 ZSVS vodné a stočné 413,11eur
319/2015 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 250,00eur
318/2015 ŠEVT tlačivá 139,00eur
317/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 75,10eur
316/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 37,34eur
315/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 1833,72eur
314/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 184,72eur
313/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 738,00eur
312/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 363,00eur
311/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 70,00eur
310/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 113,00eur
309/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 156,00eur
308/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 137,00eur
307/2015 Mária Strapáčová služby 50,00eur
306/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 58,81eur
305/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 46,02eur
304/2015 Orange služby mobilnej siete 40,33eur
303/2015 Juraj Pacek oprava kotla 55,00eur
302/2015 Komplex ukladanie odpadu 3599,98eur
301/2015 Komplex jazdný výkon 423,89eur
300/2015 Komplex vývoz odpadu 2397,84eur
299/2015 Komplex vývoz skla 84,84eur
298/2015 Komplex predaj vriec 61,20eur
297/2015 ZSE vyúčtovanie 237,59eur
296/2015 Alatere služby 30,00eur
295/2015 Alatere zber a preprava VŽP 30,00eur
294/2015 ColorPrint hrnčeky s potlačou 474,00eur
293/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 30,98eur
292/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 675,36eur
291/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 187,96eur
290/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 41,48eur
289/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 10,37eur
288/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 85,55eur
287/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 12,96eur
286/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 642,86eur
285/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 7,68eur
284/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 2,56eur
283/20015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 25,62eur
282/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 57,26eur
281/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 53,59eur
280/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 48,00eur
279/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 135,00eur
278/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 30,00eur
277/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 314,00eur
276/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 66,00eur
275/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 51,00eur
274/2015 Poľnohospodárske družstvo Hrušov dodávka ovocia 29,44eur
273/2015 Slovak Telekom služby mobilnej siete 30,98eur
272/2015 IVED sieťky + montáž 200,48eur
271/2015 Alex tovar 297,60eur
270/2015 JUDr. Jozef Czibula poskytovanie právnej pomoci 360,00eur
269/2015 Autoplachty vysokozdvižná plošina – práca 60,00eur
268/2015 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 250,00eur
267/2015 Mária Strapáčová služby 50,00eur
266/2015 Róbert Kleč sučiastky do kosačky 281,60eur
265/2015 SFWF kurz 120,00eur
264/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 1833,72eur
263/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 75,10eur
262/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 37,34eur
261/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 184,72eur
260/2015 Orange mobilná sieť 40,43eur
259/2015 Komplex ukladanie odpadu na skládke 2924,03eur
258/2015 Komplex vývoz odpadu 1918,27eur
257/2015 Komplex vrecia 61,20eur
256/2015 Komplex jazdný výkon 348,89eur
255/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 40,19eur
254/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 30,73eur
253/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 7,00eur
252/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 11,00eur
251/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 35,00eur
250/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 75,00eur
249/2015 SOFT-GL servis k programu ŠJ 39,24eur
248/2015 Nadines Wear deratizácia 840,00eur
247/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 63,48eur
246/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 46,25eur
245/2015 KOMPLEX vývoz odpadu 1918,27eur
244/2015 KOMPLEX ukladanie odpadu na skládke 3031,80eur
243/2015 KOMPLEX vývoz skla 84,84eur
242/2015 KOMPLEX vrecia 53,04eur
241/2015 KOMPLEX jazdný výkon 285,36eur
240/2015 Velapek výrobky na obecné dni 213,12eur
239/2015 Orange služby mobilnej siete 41,35eur
238/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 16,00eur
237/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 13,00eur
236/2015 KOMENSKY sro Administratívny poplatok 9,00eur
235/2015 DYNAZTAR PC + príslušenstvo 330,00eur
234/2015 ELKOM kabeláž na klimatizáciu 74,38eur
233/2015 ELKOM oprava elektroinstalácie 907,07eur
232/2015 ELKOM prekládka reproduktorov 67,68eur
231/2015 ELKOM práce na obecných dňoch 279,11eur
230/2015 NOMILAND pomôcky do MŠ 721,95eur
229/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu -424,91eur
228/2015 Poradca predplatné mesačníka 31,60eur
227/2015 Slovak Telekom služby mobilnej siete 30,98eur
226/2015 Alžbeta Ladovičová tovar 271,44eur
225/2015 Nagy František kominárske práce 30,00eur
224/2015 VARM sro čerpadlo do kotla MŠ 301,80eur
223/2015 ASC školské zošity 63,00eur
222/2015 VARM sro oprava vykurovacieho systému v MŠ 98,40eur
221/2015 Jozef Svátek montáž klimatizácie 890,40eur
220/2015 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 250,00eur
219/2015 Svátek Jozef oprava chladiaceho zariadenia 776,40eur
218/2015 Mária Strapáčová služby 50,00eur
217/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 37,34eur
216/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 1833,72eur
215/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 75,10eur
214/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 184,72eur
213/2015 Komplex ukladanie odpadu na skládke 3609,54eur
212/2015 Komplex jazdný výkon 272,21eur
211/2015 Komplex vývoz odpadu 2397,84eur
210/2015 Komplex predaj vriec 77,52eur
209/2015 Autoplachty s.r.o. autoplachty prenájom 390,18eur
208/2015 CorFon Den obce – obcerstvenie 1038,10eur
207/2015 Lulovič s.r.o. tovar 144,79eur
206/2015 Color Print tričká a tašky 491,52eur
205/2015 RWE finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie + 290,28 eur
204/2015 Csoz Vojtech dodávka a výmena žaluzii 90,00eur
203/2015 Csoz Vojtech žaluzie 884,00eur
202/2015 Roman Bánczi sklenárske prace 217,24eur
201/2015 KOPYR zábavná pyrotechnika 380,00eur
200/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 30,98eur
199/2015 Opál Peter oprava plynového kotla 105,00eur
198/2015 Denox kotlíky 82,80eur
197/2015 Mária Strapáčová služby 50,00eur
196/2015 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 250,00eur
195/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 184,72eur
194/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 37,34eur
193/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 1833,72eur
192/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 75,10eur
191/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 53,30eur
190/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 43,08eur
189/2015 IVED žaluzie 25,56eur
188/2015 Orange mobilná sieť 42,23eur
187/2015 RWE ZEMNÝ PLYN 8,00eur
186/2015 RWE ZEMNÝ PLYN 9,00eur
185/2015 RWE ZEMNÝ PLYN 44,00eur
184/2015 RWE ZEMNÝ PLYN 21,00eur
183/2015 RWE ZEMNÝ PLYN 6,00eur
182/2015 RWE ZEMNÝ PLYN 4,00eur
181/2015 Playground prenájom atrakcie 280,00eur
180/2015 Centrum polygr.služieb tlačivá 66,33eur
179/2015 ZSVS vodné a stočné 50,56eur
178/2015 ZSVS vodne a stočné 30,73eur
177/2015 Merkury Market tovar 96,01eur
176/2015 Merkury Market tovar 397,51eur
175/2015 Juraj Pacek oprava kotla 71,50eur
174/2015 Juraj Pacek služby 98,50eur
173/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 43,08eur
172/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 59,24eur
171/2015 Invex Trade tovar 65,00eur
170/2015 ZSVS vodné a stočné 619,64eur
169/2015 ZSVS vodné a stočné 155,54eur
168/2015 ZSVS vodné a stočné 42,78eur
167/2015 ZSVS vodné a stočné 10,37eur
166/2015 ZSVS vodné a stočné 7,78eur
165/2015 ZSVS vodné a stočné 86,84eur
164/2015 ZSVS vodné a stočné 7,68eur
163/2015 ZSVS vodné a stočné 5,12eur
162/2015 ZSVS vodné a stočné 30,73eur
161/2015 ZSVS vodné a stočné 28,18eur
160/2015 ZSVS vodné a stočné 327,24eur
159/2015 INPROST obecné noviny 135,20eur
158/2015 ALATERE služby 30,00eur
157/2015 Elkom udržba VO 285,96eur
156/2015 Elkom práce 995,52eur
155/2015 Color Print výroba predmetov 138,00eur
154/2015 ZSVS vodné a stočné 161,59eur
153/2015 Mária Strapáčová služby 50,00eur
152/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 45,79eur
151/2015 Marta Strapáčová audítorské služby 1500,-eur
150/2015 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 250,00eur
149/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 75,10eur
148/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 184,72eur
147/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 37,34eur
146/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 1833,72eur
145/2015 Komplex jazdný výkon 63,65eur
144/2015 Komplex vývoz odpadu 1918,27eur
143/2015 Komplex vývoz skla 84,84eur
142/2015 Komplex predaj vriec 53,04eur
141/2015 Komplex ukladanie odpadu na skládke 2750,97eur
140/2015 Radúz Salej Faktúra za materiál na opravu Pamätníka padlých hrdinov 400,00eur
139/2015 Fermo preprava osôb 600,00eur
138/2015 Invex Trade náradie na cvičenie 498,51eur
137/2015 ZSE elektrická energia 75,10eur
136/2015 ZSE elektrická energia 1833,72eur
135/2015 ZSE elektrická energia 184,72eur
134/2015 ZSE elektrická energia 37,34eur
133/2015 SPP zemný plyn 250,00eur
132/2015 Mária Strapáčová služby 50,00eur
131/2015 ALATERE služby 7,50eur
130/2015 Orange mobilná sieť 41,14eur
129/2015 RWE ZEMNÝ PLYN 101,00eur
128 ZSVS vodné a stočné 32,41eur
127/2015 ZSVS vodné a stočné 28,18eur
126/2015 Invex Trade pomôcky na cvičenie 435,06eur
125/2015 MARTRANS odvoz sute 120,00eur
124/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 30,98eur
123/2015 ZSVS vodné stočné 252,96eur
122/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 43,08eur
121/2015 RM Gastro oprava MŠ 39,00eur
120/2015 Jozef Svátek oprava chladiaceho zariadenia 57,60eur
119/2015 Komplex vývoz skla 84,84eur
118/2015 Komplex vrecia na separovaný odpad 40,80eur
117/2015 Komplex vývoz odpadu 2397,84eur
116/2015 Komplex jazdný výkon 120,53eur
115/2015 Komplex ukladanie odpadu na skládke 3461,44eur
114/2015 ZSVS vodné a stočné 28,51eur
113/2015 ZSVS vodné a stočné 15,37eur
112/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 53,04eur
111/2015 AVE Flór pohrebné služby 116,64eur
110/2015 ZSVS vodné stočné 1304,29eur
109/2015 ZSE elektrická energia 184,72eur
108/2015 ZSE elektrická energia 37,34eur
107/2015 Hrušov dodávka ovocia 18,20eur
106/2015 RWE zemný plyn 166,00eur
105/2015 LISA obecná stránka 162,53eur
104/2015 PK Systems Bezpečnostný projekt 171,60eur
103/2015 Andrea Shop moulinex ME 79,90eur
102/2015 Andrea Shop práčka 279,00eur
101/2015 PRINTCITY plagáty 24,00eur
100/2015 Elkom VO 144,00eur
99/2015 Elkom VO 301,92eur
98/2015 Mária Strapáčová služby 50,00eur
97/2015 Orange služby mobilnej siete 41,83eur
96/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 75,10eur
95/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 1833,72eur
94/2015 SPP zemný plyn 250,00eur
93/2015 Ševt B. Bystrica školské potreby 32,52eur
92/2015 ZSVS vodné a stočné 159,82eur
91/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 45,28eur
90/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 56,78eur
89/2015 Orange služby mobilnej siete 40,64eur
88/2015 RWE zemný plyn 632,00eur
87/2015 Komplex vývoz odpadu 1918,27eur
86/2015 Komplex výkon 666,98eur
85/2015 Komplex ukladanie odpadu 3079,64eur
84/2015 Komplex plasty 40,80eur
83/2015 Juraj Pacek servisné prehliadky a oprava plynových kotlov 556,95eur
82/2015 ZSVS vodné a stočné 642,86eur
81/2015 ZSVS vodné a stočné 31,10eur
80/2015 ZSVS vodné a stočné 5,12eur
79/2015 ZSVS vodné a stočné 601,08eur
78/2015 ZSVS vodné a stočné 9,07eur
77/2015 ZSVS vodné a stočné 10,37eur
76/2015 ZSVS vodné a stočné 108,89eur
75/2015 ZSVS vodné a stočné 7,68eur
74/2015 ZSVS vodné a stočné 33,30eur
73/2015 RM Gastro zariadenie šk.jedáleň 1607,32eur
72/2015 Slovak Telekom služby mobilnej siete 25,99eur
71/2015 SPP zemný plyn 250,00eur
70/2015 Komplex plastové nádoby 1044,00eur
69/2015 Poradca Priručka 8,50eur
68/2015 Slovgram odmeny výkonným umelcom 33,50eur
67/2015 Slovenská pošta Služby 17,27eur
66/2015 Juraj Pacek oprava kotla 7 bj 112,00eur
65/2015 Csoz Vojtech žalúzie 67,20eur
64/2015 Poľnohospodárske družstvo Hrušov školské ovocie 14,56eur
63/2015 ZSVS vodné a stočné 27,22eur
62/2015 Jalsoft softvérové poradenstvo 440,00eur
61/2015 Juraj Pacek zhotovenie vývodov vody a odpadu MŠ 113,90eur
60/2015 Wolters Kluwer Ba predplatné časopisu 72,00eur
59/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 46,38eur
58/2015 Slovak Telekom služby pevnej siete 57,14eur
57/2015 ZSVS vodné stočné 28,18eur
56/2015 Orange mobilná siet 57,85eur
55/2015 ZSE elektrická energia 37,34eur
54/2015 ZSE elektrická energia 75,10eur
53/2015 ZSE elektrická energia 184,72eur
52/2015 ZSE elektrická energia 1833,72eur
51/2015 Elkom údržba VO 285,96eur
50/2015 Komplex ukladanie odpadu na skládke 1723,02eur
49/2015 RWE zemný plyn 1517,00eur
48/2015 Komplex vývoz tuhého odpadu 1918,27eur
47/2015 Komplex predaj vriec 40,80eur
46/2015 Ten Slovakia Šamorín Oprava PC ZŠ 132,14eur
45/2015 Ten Slovakia príslušenstvo k PC 431,22eur
44/2015 Ten Slovakia Hp Pavilion 768,46eur
43/2015 CORFON strava referendum 49,50eur
42/2015 Aitec Ba školské potreby 173,58eur
41/2015 Mária Strapáčová na zákl.zmluvy 50,00eur
40/2015 Slovenský vodohospodársky podnik prenájom pozemku 126,47eur
39/2015 Hrušov školské ovocie 14,56eur
38/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 68,71eur
37/2015 ZSVS faktúra za vodné a stočné 35,86eur
36/2015 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 250,00eur
35/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu -75,52eur
34/2015 Komplex predaj vriec 40,80eur
33/2015 Komplex ukladanie odpadu na skládke 2187,15eur
32/2015 Komplex vývoz odpadu 2397,84eur
31/2015 RWE FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 1863,00eur
30/2015 Slovak Telekom pevná sieť 55,78eur
29/2015 Slovak Telekom pevná sieť 44,28eur
28/2015 Juraj Pacek kotol stará MŠ 215,20eur
27/2015 SPP FAKTÚRA ZA ZEMNÝ PLYN 250,00eur
26/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 1833,72eur
25/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 75,10eur
24/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 37,34eur
23/2015 ZSE faktúra za elektrickú energiu 184,72eur
22/2015 Poľnohospodárske družsvo Hrušov dodávka ovocia a štiav 29,12eur
21/2015 ZSE Ba vyúčtovacia faktúra 320,81eur
20/2015 ZSVS vodné a stočné 7,68eur
19/2015 ZSVS vodné a stočné 33,30eur
18/2015 ZSVS vodné a stočné 554,68eur
17/2015 ZSVS vodné a stočné 147,77eur
16/2015 ZSVS vodné a stočné 55,04eur
15/2015 ZSVS vodné a stočné 2,59eur
14/2015 ZSVS vodné a stočné 10,37eur
13/2015 ZSVS vodné a stočné 12,96eur
12/2015 ZSVS vodné a stočné 20,74eur
11/2015 ZSVS vodné a stočné 601,08eur
10/2015 ZSVS vodné a stočné 17,93eur
9/2015 Juraj Pacek montáž vodoinštalácie 516,00eur
8/2015 Komplex predaj vriec 40,80eur
7/2015 Komplex vývoz skla 72,10eur
6/2015 Komplex vývoz odpadu 1918,27eur
5/2015 Komplex ukladanie odpadu na skládke 1889,46eur
4/2015 ZSE Ba faktúra za elektrickú energiu 1549,75eur
3/2015 ZSE Ba faktúra za elektrickú energiu 75,10eur
2/2015 ZSE Ba faktúra za elektrickú energiu 37,34eur
1/2015 ZSE Ba faktúra za elektrickú energiu 184,72eur