Oznámenie starostu obce o prijatí učiteľky do 1. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Document_48

Prílohy

x

Pozrite si aj

Prerušenie distribúcie elektriny-oboznámenie verejnosti

Document_168 Prílohy Document_168 (7 MB) 22.08.2017