Oznámenie starostu obce o prijatí učiteľky do 1. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Document_48

Prílohy

x

Pozrite si aj

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Document_2 Prílohy Document_2 (169 kB) 30.05.2017