Oznámenie starostu obce o prijatí učiteľky do 1. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Document_48

Prílohy

x

Pozrite si aj

Oznámenie pre obyvateľov obce

Document_160 (2) Prílohy Document_160 (2) (160 kB) 11.08.2017