Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti 16.03.2017

Document_196

Prílohy

x

Pozrite si aj

Oznámenie starostu obce o prijatí učiteľky do 1. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Document_48 Prílohy Document_48 (140 kB) 03.07.2017