Oznámenie pre záujemcov o stavebný pozemok v obci – Starosta obce JUDr. Adrián Kubica, týmto oznamuje obyvateľom obce, že možnosť podania žiadosti o pridelenie stavebného pozemku sa končí dňom 21.05.2019. Ďakujeme všetkým žiadateľom za ich záujem. Žrebovanie sa uskutoční dňa 22.05.2019 o 12,15 hod. na Obecnom úrade vo Váhovciach.