Author Archives: Obec Váhovce

Oznámenie

Obec Váhovce – v zastúpení starostom obce Mgr. Adriánom Kubicom, Vám týmto oznamuje, že hľadáme kvalifikovanú učiteľku do MŠ vo Váhovciach, na dobu počas zastupovania ...

Čítaj viac »