Informácia o výsledkoch plošného testovania zo dňa 06.02.2021

Obec Váhovce Vám podáva informáciu o výsledkoch plošného testovania zo dňa 06.02.2021.

Testovania sa zúčastnilo 793 obyvateľov z čoho 9 obyvateľov malo pozitívny výsledok.

Percentuálna miera za obec tak predstavuje: 1,13 %

V prípade, že sa bude konať ďalšie testovanie, budeme Vás  informovať.

Ďakujeme všetkým za účasť. Prajeme Vám hlavne veľa zdravia.

JUDr. Adrián Kubica