Informácie o výsledku testovania zo dňa 03.04.2021

Obec Váhovce Vám podáva informáciu o výsledkoch plošného testovania zo dňa 03.04.2021.

Testovania sa zúčastnilo 824 obyvateľov z čoho žiadny obyvateľ nemal pozitívny výsledok.

Percentuálna miera pozitivity za obec tak predstavuje: 0 %

V prípade, že sa bude konať ďalšie testovanie, budeme Vás  informovať.

Ďakujeme všetkým za účasť. Prajeme Vám hlavne veľa zdravia.

JUDr. Adrián Kubica