Informácie o výsledku testovania zo dňa 13.03.2021

Obec Váhovce Vám podáva informáciu o výsledkoch plošného testovania zo dňa 13.03.2021.

Testovania sa zúčastnilo 812 obyvateľov z čoho 15 obyvateľov malo pozitívny výsledok.

Percentuálna miera za obec tak predstavuje: 1,85%

V prípade, že sa bude konať ďalšie testovanie, budeme Vás  informovať.

Ďakujeme všetkým za účasť. Prajeme Vám hlavne veľa zdravia.

JUDr. Adrián Kubica