Informácie o výsledku testovania zo dňa 15.05.2021

Obec Váhovce Vám podáva informáciu o výsledkoch testovania zo dňa 15.05.2021.

Testovania sa zúčastnilo 308 obyvateľov z čoho 0 obyvateľov malo pozitívny výsledok.

Percentuálna miera pozitivity za obec tak predstavuje: 0 %

V prípade, že sa bude konať ďalšie testovanie, budeme Vás  informovať.

Ďakujeme všetkým za účasť. Prajeme Vám hlavne veľa zdravia.

JUDr. Adrián Kubica