Návrh VZN obce Váhovce o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

Scan_0927

Prílohy