Oznámenie o Zverejnení Registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území časti k.ú. Váhovce, areál hospodárskeho dvora

Document_792

Prílohy