Oznámenie – ukončenia platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov

Oznámenie – ukončenia platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov podľa pôvodného § 15 zákona č.330/1991 Zb.

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor Vám v prílohe posiela informáciu a usmernenie ku konaniu podľa novely zákona č. 504/2003 z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy. Usmernenie sa dotýka vlastníkov poľ. pôdy, ktorým boli v minulosti vymerané pozemky do náhradného užívania podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. a týmto majú možnosť požiadať okresný úrad o rozhodnutie o podnájomnom vzťahu k doterajším náhradným pozemkom (DNP).

V prílohe prikladáme tlačivá na podanie žiadostí, ktoré po riadnom vyplnení užívatelia DNP a lebo ich nájomcovia  doručia na OÚ Galanta, pozemkový a lesný odbor. Na požiadanie Vám tieto tlačivá poskytneme aj na Obecnom úrade vo Váhovciach.

 

Ing. Ľubomír Adámik

Okresný úrad Galanta

pozemkový a lesný odbor

tel. 031/5910326

Prílohy