VZN obce Váhovce 1/2021 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v čase volebnej kampane na území obce Váhovce

Scan_1118

Prílohy