Záverečné účty a výročná správa

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fvahovce.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FPr%C3%ADloha-%C4%8D.-6-Z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%BD-%C3%BA%C4%8Det-2016.pdf” viewer_width=100% viewer_height=900px fullscreen=true download=true print=true]

Prílohy