Author Archives: Obec Váhovce

ZSE

Scan_20160722_103058 Prílohy Scan_20160722_103058 (3 MB) 22.07.2016

Čítaj viac »

ZSE

Scan_20160722_102213 Prílohy Scan_20160722_102213 (3 MB) 22.07.2016

Čítaj viac »

ZSE

Scan_20160722_101543 Prílohy Scan_20160722_101543 (3 MB) 22.07.2016

Čítaj viac »

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust.§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Predávajúci Ľudovít Csomor rod. Csomor Adela Csomorová rod. ...

Čítaj viac »