Rozhodnutie – jednoduché pozemkové úpravy v časti k.ú. Váhovce, areál hospodárskeho dvora

Scan_0829

Prílohy